CẦN SANG TIỆM NAILS

  • City: Ocean City
  • State: Maryland
  • Country: United States
  • Listed: February 10, 2022 3:34 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm ở Ocean City, MD , kế chợ Food Lion.Có 6 bàn 6 ghế hoạt động 27 năm. Khách Mỹ trắng, giá cao, tips hậu. Chủ lớn tuổi muốn về hưu cần sang laị. Xin L/L Tony:

443.513.0063 (C)

410.213.1173 (W)

Listing ID: 24362052f2e451e1