CẦN SANG TIỆM TÓC & NAILS

  • City: Bustleton Plaza
  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: August 18, 2019 4:01 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm ở plaza Bustleton & Blvd NE Phila, mở trên 16 năm, rộng 1200sqft. Basement rộng 1200 sqft có thể mở thêm business hoặc cho share. Parking rộng, lease còn 4 năm. Rent rẻ (include CAM) $2,500. L/L Brian: 215.459.2794

* CẦN THỢ TÓC GẤP

Listing ID: 1825d59760cb8384