CẦN THỢ NAILS

  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: June 2, 2018 9:22 pm
4

Description

CẦN THỢ NAILS
Tiệm ở New Jersey cần thợ nails làm everything or thợ chân tay nước cũng OK. Bao lương hoặc ăn chia cũng được. Có phòng cho thợ ở xa.
Xin liên lạc:
732.278.1242

Listing ID: 1985b130806076c1