CẦN THỢ NAILS

  • State: California
  • Country: United States
  • Listed: February 20, 2019 10:48 pm
  • Expires: This ad has expired
11
876

Description

CẦN THỢ CẦN THỢ CẦN THỢ
Tiệm nails vùng SERRA MESA, khu Mỹ trắng, khách Nice, cho tip nhiều. Chổ làm vui vẻ. Cần thợ Bột, chân tay nước, Eyelash extensions. Income cao. Nếu cần, chủ sẽ bao lương cao.
XIN L/L: Tracy: 619-414-0398 CELL
858-430-6168 Work

Listing ID: 1645c6dd8abc692d