CẦN THỢ Cho Tiệm Đông Khách, Bao Lương. Vùng 714 CARPOOL.

  • State: California
  • Country: United States
  • Listed: May 28, 2018 7:17 pm
  • Expires: This ad has expired
3

Description

Tiệm NAILS đông khách vùng Mỹ trắng, Mễ. Luôn cần thợ Bột. Wax, Eyelash và Tay Chân Nước. Bao lương. Vùng 714 có đi xe chung. Liên Lạc 714.874.6398

Listing ID: 7515b0c3b3b054a5