CẦN THỢ NAIL

  • State: New Jersey
  • Country: United States
  • Listed: March 28, 2021 3:16 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Môi trường sạch sẽ không hại sức khỏe (gel Only) giá cao, tip hậu. Khu Mỹ trắng, không về trễ. Tiệm trả W2, có bảo hiểm sức khỏe, răng và 401K.  Biết thêm chi tiết, L/L chị :

Heidi: 267.980.1149

Ann: 267.575.7534

Listing ID: 50860609d80e0848