CẦN THỢ NAIL

  • City: Lansdale
  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: April 11, 2021 3:20 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm khu Lansdale, cần thợ Nails biết làm bột hoặc dipping và chân tay nước, khu Mỹ trắng, khách dễ chịu, chỗ làm vui vẻ, chủ thoải mái, bao lương. Text or Call: Kent:

484.598.3276

Listing ID: 681607313618ec2b