CẦN THỢ NAIL

  • City: Smyrna, Dalaware.
  • Listed: May 17, 2018 3:05 am
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm đông khách, đa số Mỹ Trắng. Khách

rất dễ chịu. Tips hậu. Bao lương hoặc ăn chia.

Bao lương $800/ tuần. Tiệm vùng Smyrna,

Dalaware.

Xin liên hệ: 302.653.1378 or 302.423.2241

Listing ID: 8705afcf0c11f422