CẦN THỢ NAIL GẤP

  • City: Missoula
  • State: Montana
  • Country: United States
  • Listed: April 1, 2021 1:23 am
  • Expires: This ad has expired
h12
h14h150104

Description

Saigon Nails ở Tiểu bang Montana Thanh phố Missoula đang cần thợ biết làm đủ thứ hoặc tay chân nước. tiệm ở khu mỹ trắng. Tip rất cao. Có chỗ ở cho thợ xuyên bang. Chổ ở gần Tiệm. Tiệm lảm thoải mái không tranh giành. Khách rất dễ chịu, không kỳ thị. Tiệm sẽ bao lương để bao an toàn cuộc sống khi đi xa. Mọi điều kiện có thể thương lượng. Xin L/L:
Bình: 510-314-1121 Đạt: 406-202-8221.

Listing ID: 63060652019b7276