CẦN THỢ NAIL GẤP

  • State: New Jersey
  • Country: United States
  • Listed: June 20, 2021 3:06 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm ở NJ, khu mỹ trắng, tip cao. Bao lương $850, trên ăn chia tùy theo khả năng. Cách S. Phila 15’. Liên lạc Anna:

856.415.7900

267.918.4445

* Cũng cần dì giữ trẻ gấp , bao ăn ở, lương$1,500/ tháng.

Listing ID: 30560cf58f5a314e