CẦN THỢ NAIL GẤP

  • State: Delaware
  • Country: United States
  • Listed: September 30, 2018 5:12 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm S. Delaware, khu Mỹ trắng, giá cao. Cần thợ biết làm everything. Bao lương $800-$1,000 tùy khả năng hơn chia 6/4. Liên lạc Tiên:
302.398.7998 (W)
302.465.5782 (C)

Listing ID: 4885bb103afe0752