CẦN THỢ NAIL GẤP

  • City: Frontroyal
  • State: Virginia
  • Country: United States
  • Listed: January 20, 2019 4:15 pm
  • Expires: This ad has expired
nail 40

Description

Tiệm ở vùng Frontroyal VA. Income cao và tip hậu. Khách 100% mỹ trắng. Tiệm rất vui vẻ và đông khách. Tiệm nằm ở trong shopping center lớn. Chủ sẵn sàng bao lương tùy theo khả năng. Income từ $800-$1,300/tuần. Liên lạc:
Jane 571.484.9430
Kathy 301.502.7977

Listing ID: 6315c449db46d4af