CẦN THỢ NAIL GẤP

  • City: Front Royal
  • State: Virginia
  • Country: United States
  • Listed: August 25, 2019 4:21 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm ở vùng Front Royal VA. Income cao & tip hậu. Khách 100% mỹ trắng, tiệm vui vẻ, đông khách. Tiệm nằm ở trong shopping center lớn. Chủ sẵn sàng bao lương tùy theo khả năng. Income trung bình từ $800-$1,300/tuần. L/L:

Kathy 301.502.7977

Listing ID: 4735d62b5776d781