CẦN THỢ NAIL & GIÚP VIỆC

  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: September 1, 2022 8:33 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

CẦN THỢ NAIL & GIÚP VIỆC

Cần thợ nail nữ làm chân tay nước, nếu thợ mới sẽ hướng dẫn thêm và cần thợ bột. Khách trắng, làm gần South Phila.

Cần cô/dì giúp việc dọn dẹp và người coi trẻ em.

L/L: 215.251.6306

(Nếu không kịp bắt máy, xin nhắn tin, sẽ gọi lại)

Listing ID: 109631116eb9d4fc