CẦN THỢ NAIL NỮ

  • City: Warminter
  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: June 20, 2021 3:23 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Biết làm everything. Tiệm ở 876 West Street Rd, Warminter, PA 18974. Khu mỹ trắng, khách sang, giá cao. Bao lương trên ăn chia 6/4. Bảo đảm trên $1,000/ tuần. Call or text:

215.672.2138       W

908.887.2354       C

Listing ID: 47260cf5cf9251d9