CẦN THỢ NAIL NỮ *** NOW HIRING ***

  • Listed: May 17, 2018 3:55 am
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần thợ nail nữ giỏi về chân tay nước & Gel Color. Bao lương tùy theo kinh

nghiệm, việc làm lâu dài. Thích hợp cho thợ nail nữ không vướng bận gia

đình, độc thân. Khu khách du lịch ở vùng biển, tip cao. Free chỗ ở, không khí

làm việc vui vẻ, tính cách gia đình. Xin liên lạc:

609.458.1704 hoặc 856.725.7159

FEMALE N

AIL TECHNICIANS

*** NOW HIRING ***

We are hiring Female Nail Technicians with experience in Mani & Pedi and Gel

Manicures. Salary is dependent on your experience. Please contact:

PVM 618-625

609.458.1704 or 856.725.7159

Listing ID: 2155afcfd0153fb2