Cần Thợ Nail Phila

  • City: Roxborough
  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: March 8, 2022 4:45 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm khu Roxborough khách lịch sự, giá cao, tip cao cần thợ bột full-time hoac part-time bao lương $160/ ngày hơn ăn chia 6/4. Tiệm cách South Phila 20 phút và Northeast 20 phút. Liên lạc Wendy:

215.594.5105            C

267.335.2555            W

Listing ID: 36462278655c9606