CẦN THỢ NAILS

  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: March 15, 2020 4:45 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần thợ có bằng PA, biết làm everything và cần thợ tay chân nước, khu Mỹ trắng cách South Philly 30’, bao lương trên ăn chia.

Vui lòng liên lạc Linh:

W: 610.558.1958

C: 760.238.6419

Listing ID: 7875e6e5b689b9bf