CẦN THỢ NAILS

  • City: Montana-Missoula
  • State: Minnesota
  • Listed: April 4, 2021 4:32 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Saigon Nails ở Montana – Missoula.  Cần thợ biết làm đủ thứ hoặc

tay chân nước. Tiệm khu mỹ trắng. Tip rất cao. Có chỗ ở cho thợ xuyên bang. Tiệm thoải mái không tranh giành. Khách rất dễ chịu. Bao lương. Xin L/L:

Bình: 510.314.1121

Đạt: 406.202.8221

Listing ID: 1206069e96fd7311