CẦN THỢ NAILS

  • City: Fishtown
  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: May 9, 2021 2:37 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Thợ nails full-time, part-time, làm dipping tốt (làm được chủ nhật) và thợ chân tay nước Khu Fishtown, khu trắng, lịch sự, tip cao. Call/ Text:

215.715.8655

Listing ID: 1666097f3126e849