CẦN THỢ NAILS!

  • Listed: May 17, 2018 4:25 am
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm vùng Lutherville Timonium, giá cao, khu mỹ trắng, khách sang, tip hậu, Tiệm thoải mái, vui vẻ, có người clean up. Cần Thợ có bằng MD, làm việc có trách nhiệm, có kinh nghiệm về bột, Dipping Powder và thợ tay chân nước. Income cao, Nếu cần bao lương sẽ bao lương. Xin liên lạc: 410.868.9042 Amy

443.616.9962 Tiệm

Listing ID: 4165afd04270f3c8