CẦN THỢ NAILS

  • City: PHILADELPHIA
  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: August 8, 2021 4:09 pm
  • Expires: 43 days, 15 hours

Description

Cần thợ có bằng PA, biết làm everything và cần thợ tay chân nước, khu Mỹ trắng cách South Philly 30’, bao lương trên ăn chia.

  • Cũng cần receptionist (full/part time)
  • W: 610.558.1958C: 760.238.6419
Listing ID: 95861100162f1c6e