CẦN THỢ NAILS

  • City: PHILADELPHIA
  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: August 8, 2021 4:09 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần thợ có bằng PA, biết làm everything và cần thợ tay chân nước, khu Mỹ trắng cách South Philly 30’, bao lương trên ăn chia.

  • Cũng cần receptionist (full/part time)
  • W: 610.558.1958C: 760.238.6419
Listing ID: 95861100162f1c6e