CẦN THỢ NAILS

  • City: VINELAND
  • State: New Jersey
  • Country: United States
  • Listed: August 19, 2018 2:27 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần thợ bột biết làm đủ thứ, tiệm khu mỹ trắng, tip cao. Tiệm ở Vineland NJ cách Phila 40’, Deptford Mall 25’, Atlantic City 40’. Bao lương $900-$1,000 trên ăn chia tùy theo kinh nghiệm. Mỗi năm tháng 8 đóng cửa 1 week cho thợ đi vacation với gia đình. Xin liên lạc:
W 856.507.1088
C 609.457.0436

Listing ID: 985b797de85f5fb