CẦN THỢ NAILS

  • State: Delaware
  • Country: United States
  • Listed: December 19, 2021 3:53 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm ở DE đông khách, tip cao, khu Mỹ trắng cần người có kinh nghiệm làm everything (Dip, Acrylics, Gel, etc). Không khí làm việc vui vẻ, thân thiện. Bao lương, ăn chia tùy khả năng.

302.743.8343 ©

Listing ID: 93461bf547867092