CẦN THỢ NAILS

  • City: Willow Grove Mall
  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: March 23, 2022 9:27 pm
  • Expires: 19 hours, 25 mins

Description

Cần thợ nails nữ FT or PT khu mỹ trắng. Tiệm 1 ở Bensalem 25’ từ chợ Bến Thành. Tiệm 2 gần Willow Grove Mall. Có xe đón ở chợ Bến Thành nếu gần Bensalem.

215.910.0757 (Bensalem)

267.259.5962 (Willow Grove)

Listing ID: 85623b8faec01f9