CẦN THỢ NAILS

  • City: Glen Bernie Ritchie Hwy
  • State: Virginia
  • Country: United States
  • Listed: March 29, 2022 6:03 pm
  • Expires: 36 days, 4 hours

Description

Cần thợ bột và tay chân nước. Tiệm vùng Glen Bernie Ritchie Hwy. Tiệm rộng rãi, nhiều parking. Khách hiền, lịch sự, tips cao. Lương từ $1,500-$1,800/ tuần (tùy theo khả năng). Xin liên lạc:

karen:  443.720.8225

Truong: 267.475.0614

Listing ID: 358624348d77fc64