CẦN THỢ NAILS

  • City: Phoenixville
  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: April 12, 2022 8:17 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm ở Phoenixville, khách trắng. Bao lương trên ăn chia. Cần thợ giỏi làm mọi thứ và thợ chân tay nước. Ko kinh nghiệm sẽ hướng dẫn.Cần người phụ việc. Cũng cần sang bớt tiệm nail.

610.666.6789 W

610.790.5369 C

Listing ID: 406255d9d2cf5f1