CẦN THỢ NAILS

  • City: Bealeton
  • State: Virginia
  • Country: United States
  • Listed: April 26, 2022 7:14 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm nail vùng Bealeton VA, cách Fredericksburg 30’, Manassas 30’. 90% khách trắng, típ cao, tiệm rất đông khách. Cần thợ bột, gel & chân tay nước. Bao lương or ăn chia tùy theo khả năng. L/L:

W 540.402.6912

C 703.593.2617

Listing ID: 718626842dd19c28