CẦN THỢ NAILS

  • City: Wilmington
  • State: Delaware
  • Country: United States
  • Listed: June 1, 2022 10:08 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm nails vùng Wilmington, DE cách phi trường Phila 25-30 phút lái xe, khu mỹ trắng rất đông khách quanh năm, làm nhiều tiền típ ($700-$1000/tuần chỉ tiền tip only). Bao lương cao hoặc ăn chia theo khả năng. Không làm bột. Làm về sớm 6 giờ. Chủ giúp lấy bằng. Chủ phụ tiền đổ xăng. Làm việc thoải mái. Giỏi sẽ cho mua cổ phần tiệm. Liên lạc Kate:

610.888.6746

Listing ID: 5386297e28d037ec