CẦN THỢ NAILS

  • City: PHILADELPHIA
  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: July 13, 2022 9:36 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Thợ nails full-time, part-time, làm bột acrylic. Trả W2- và ăn chia. (làm được chủ nhật).Khu Fishtown, khu trắng, lịch sự, tip cao. Call/ Text:

215.715.8655

Listing ID: 83862cf3a9fa03f4