CẦN THỢ NAILS

  • State: New Jersey
  • Country: United States
  • Listed: October 6, 2022 7:59 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm vùng Mỹ trắng đông khách, tip cao (khoảng $500 và up). Tiệm vùng South NJ. Bao lương $1,200/tuần trên chia 6/4, chân tay nước $150/ngày trên chia 6/4. Xin gọi: 609.636.0269 or 856.246.8449

Listing ID: 197633f3388b0de1