CẦN THỢ NAILS

  • City: BUCK COUNTRY
  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: September 9, 2018 2:26 pm
  • Expires: This ad has expired
nail .

Description

Cần thợ biết mọi thứ và thợ chân tay nước, biết làm dipping powder. Tiệm ở khu Buck county, mỹ trắng, tip cao, bao lương, trên ăn chia tùy khả năng. L/L: 267.454.9661 Helen
Or 267.239.7681 Hương

Listing ID: 4915b952d6ddea97