CẦN THỢ NAILS

  • City: La Plata
  • State: Maryland
  • Country: United States
  • Listed: September 23, 2018 2:14 pm
  • Expires: This ad has expired
20

Description

Tiệm khu mỹ trắng. Khu La Plata cách Waldorf 10 phút. Chỗ làm thoải mái. Cần thợ biết làm bột hoặc tay chân nước. Nếu cần bao lương or ăn chia. Có chỗ cho thợ ở xa.
Liên lạc: 240.565.8774
240.389.8024

Listing ID: 9795ba79f8994d0a