CẦN THỢ NAILS

  • Listed: May 17, 2018 6:56 am
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm vùng Little Italy, khách sang, tip hậuc cần thợ bột biết làm Pink/White, bao lương trên ăn chia 6/4. Cần thợ Manicure gel. Trả W2, thợ lấy tiền tip,chổ làm vui vẻ, chia turn công bằng L/L: Cell: (619) 713-3882 Bus: (619) 488-5503

Listing ID: 5655afd2779c3f33