CẦN THỢ NAILS

  • City: Lansdale, Doylestown
  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: November 11, 2018 4:31 pm
  • Expires: This ad has expired
5

Description

Cần nhiều thợ Nails nữ làm vùng Lansdale, Doylestown. Bao lương $800/ tuần hoặc $900/ tuần sáu ngày tùy theo tay nghề. Liên lạc:
267.356.1063
267.356.1206
* Cũng cần nhiều thợ
chân tay nước.

Listing ID: 5175be8592ceee06