CẦN THỢ NAILS

  • City: Baltimore
  • State: Maryland
  • Country: United States
  • Listed: November 25, 2018 7:30 pm
  • Expires: This ad has expired
5

Description

Tiệm vùng Baltimore, Exit 17 & 20 và tiệm ở Laurel town center trong shopping center, cần thợ bột và tay chân nước, nhiều khách walk-in. Income cao ($1,000-$1,500) Cần thợ full-time & part-time. Liên lạc Kim:
443.825.1726
• Có phòng cho thợ thuê.

Listing ID: 9045bfaf7f601d58