CẦN THỢ NAILS

  • City: OCEANSIDE
  • State: California
  • Country: United States
  • Listed: November 26, 2018 10:17 pm
  • Expires: This ad has expired
2
45

Description

*** CẦN THỢ VÙNG OCEANSIDE***
Tiệm Nails vùng OCEANSIDE, cần thợ làm ngày CHỦ NHẬT, FULL TIME/ PART TIME. Nếu cần sẽ bao lương tùy theo kinh nghiệm.
Liên Lạc: VÂN: 1-760-757-5329

Listing ID: 6045bfc703adf220