CẦN THỢ NAILS

  • State: New Jersey
  • Country: United States
  • Listed: December 23, 2018 6:54 pm
  • Expires: This ad has expired
5

Description

Cần thợ biết làm everything, thợ full time. Tiệm ở New Jersey. Khu mỹ trắng, giá cao, tip hậu. Có nhà riêng cho thợ ở xa. Bao lương $800 trên ăn chia tùy theo khả năng. Xin liên lạc:
C 732.278.1242

Listing ID: 8215c1fd93d2ee2a