CẦN THỢ NAILS

  • City: WEST CHESTER
  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: January 20, 2019 5:32 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần 2 thợ bột hoặc thợ giỏi gel manicure & dipping. Làm việc có trách nhiệm. Biết tiếng Anh giao tiếp căn bản. Tiệm khu West Chester. Mỹ trắng, tip cao. Làm Full or Part time. Bao lương or ăn chia tùy vào khả năng, trả check W-2. Cũng cần thêm thợ chân tay nước. L/L:
215.439.5907

Listing ID: 6415c44a9f7bf85e