CẦN THỢ NAILS

  • Listed: May 17, 2018 2:45 am
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần thợ chân tay nước, sơn đẹp, có bằng nail

PA, biết tiếng Anh (có trả tiền mặt) (có ưu tiên

cho sinh viên, mùa hè only). Khu Mỹ trắng, tip

OK. Liên hệ:

610.790.5369

PVM 617-624

610.666.6789

Listing ID: 1445afcec891b732