CẦN THỢ NAILS

  • State: Delaware
  • Country: United States
  • Listed: March 3, 2019 4:20 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần thợ all levels và thợ chân tay nước và gel, dipping powder, phải có bằng tối thiểu 300 giờ. Bao lương hoặc ăn chia tùy khả năng. Khách 90% Mỹ trắng. Có phòng cho thợ ở xa. XLL:
302.220.7388 (C)
302.538.6773 (W)

Listing ID: 1545c7bfea568d4b