CẦN THỢ NAILS

  • City: Bel Air
  • State: Maryland
  • Country: United States
  • Listed: March 24, 2019 3:55 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần thợ biết làm đủ thứ nữ hoặc nam, bao lương. Tiệm ở Bel Air, Maryland, rất đông khách, khu Mỹ trắng, làm tính cách gia đình. Xin liên lạc:
W: 410.734.9555
C: 433.655.9800 (Kathy)

Listing ID: 225c97a85226950