CẦN THỢ NAILS

  • Listed: May 17, 2018 8:14 am
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm downtown nails & spa cần gấp thợ bột, gel tay chân nước. Tiệm đông khách, tip hậu. Tiệm chia khách công bằng, thợ làm vui vẻ giúp nhau với tính cách gia đình. Nếu cần sẽ bao lương theo kinh nghiệm của thợ. Tiệm sắp mở tiệm mới nên cần rất nhiều thợ vui lòng liên lạc Khôi: 619-531-0999 Tiệm * 619-549-5794 Cell

Listing ID: 9165afd393475472