CẦN THỢ NAILS

  • City: NORTHEAST
  • State: Maryland
  • Country: United States
  • Listed: April 28, 2019 2:41 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần thợ biết làm đủ thứ, hoặc tay chân nước. Tiệm nằm trên đường 40, Northeast, MD cách Phila 1 tiếng, khu mỹ trắng, tips cao. Bao lương or ăn chia tùy theo khả năng. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Liên lạc:
267.752.0031 C
410.287.2767 W

Listing ID: 1735cc5bb4c20f12