CẦN THỢ NAILS

  • Listed: May 17, 2018 8:33 am
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm vùng Little Italy, khách sang , tip hậu. Cần thợ bột biết làm pink/white. Bao lương trên ăn chia 6/4 Cần thợ manicure gel.Trả W2, thợ lấy tiền tip. Chỗ làm vui vẻ,chia turn công bằng. LL: 619-713- 3882 CELL 619-488- 5503 TIỆM

Listing ID: 4025afd3e4e3a355