CẦN THỢ NAILS

  • State: New Jersey
  • Country: United States
  • Listed: May 26, 2019 4:13 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần thợ biết làm everything, full time. Tiệm ở NJ, cách Phila 1 tiếng. Bao lương hoặc ăn chia. Biết gắn Eyeslash cáng tốt. Liên lạc:
917.291.8753 C
Có phòng cho share

Listing ID: 1755ceabac1c40f6