CẦN THỢ NAILS

  • Listed: May 17, 2018 3:20 am
  • Expires: This ad has expired

Description

Tiệm khu Mỹ trắng, chỗ làm việc thoải mái, cần

thợ có kinh nghiệm, bao lương $800 trên ăn

chia 6/4 (cần thợ chân tay nước). L/L:

302.633.4970

302.635.7674

PVM 620-623

302.345.4167

Listing ID: 1215afcf4be9074b