CẦN THỢ NAILS

  • City: PHILADELPHIA
  • State: Pennsylvania
  • Country: United States
  • Listed: June 16, 2019 3:38 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần thợ có bằng PA, biết làm everything và cần thợ tay chân nước, khu Mỹ trắng cách South Philly 30’, bao lương trên ăn chia. Vui lòng liên lạc Linh:

W: 610.558.1958

C: 760.238.6419

APANESE-VIETNAMESE RESTAURANT

COMING SOON in Glen Mills, PA!!!

*** NOW HIRING ***

Restaurant Manager – Sushi Chef –

Kitchen Staff  –  Servers  –  Hostesses.  For more information, call Kevin: 760.989.2250

Listing ID: 4615d06621b8f1bc