CẦN THỢ NAILS

  • City: Lanham
  • State: Virginia
  • Country: United States
  • Listed: June 16, 2019 4:30 pm
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần thợ bột & chân tay nước. tiệm vùng Lanham, khách đông, típ hậu. Bảo đảm lương $3,000- $4,000/ tháng. Điều kiện dễ dàng. Làm full time/ part time. Xin liên lạc:

301.232.7129     C

301.577.6247     W

Listing ID: 925d066e8025ec5