CẦN THỢ NAILS

  • Listed: May 17, 2018 3:24 am
  • Expires: This ad has expired

Description

Cần thợ all levels và thợ chân tay nước và gel,

dipping powder, phải có bằng. Bao lương từ

$650-$850/6 ngày trên ăn chia. Khách 90% mỹ

trắng. Có share phòng cho thợ ở xa. Xin liên

lạc:

302.220.7388 (CELL)

PVM 619-622

302.538.6773 (BUS)

Listing ID: 6515afcf5abc0ee9